Spring til indhold

Mål og lokal pædagogiske læreplaner

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven og "Styrkede læreplaner", har personalet i samråd med forældrebestyrelse udarbejdet Børnehusets lokal pædagogiske læreplaner, hvori det beskrives hvordan vi med fokus på børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, til stadighed arbejder med at udvikle børnenes trivsels- og læringsmiljøer, således at alle børn føler sig hør, set og værdsat i deres relationer med de øvrige børn og personalet.

I vores pædagogiske hverdag er omsorgsfulde, anerkendende og læringsorienterede relationer grundlæggende. Vi støtte og guider børnene i selv at mestre flere og flere af hverdagens små og stor udfordringer, så de føler sig kompetente og udvikler stadig større tro på sig selv og deres fremadrettede muligheder.

Forord til vores lokal pædagogiske læreplaner:

Vi har i mange arbejds- og refleksionsprocesser, i forbindelse med udarbejdesen af vores pædagogiske læreplaner valgt at arbejde i vores teams, da det gav bedst mening og har sikret at indholdet i vores pædagogiske læreplaner er reflekteret i forhold til vores børn og børnegruppers udviklingsniveauer, behov og kompetencer mv., og samtidig er i overensstemmelse med dagtilbudslovens intention om at det pædagogiske læringsmiljø, skal afspejle- og tage højde for, at henholdsvis 0-2 årige børns- og 3-5 årige børns behov og forudsætninger er væsensforskellige, og at det pædagogiske læringsmiljø derfor skal tilpasses- og afspejle dette.

I Børnehuset Mælkevejen har vi således udarbejdet to Pædagogiske læreplaner: En pædagogisk læreplan som beskriver vores tanker, ideer og vores pædagogiske hverdag i relation til vores vuggestuebørn, og en anden læreplan som bygger over på dette grundlag og som beskriver vores tanker, ideer og pædagogiske hverdag i relation til vores børnehavebørn, herunder de kommende skolestarter.

Ved at trykke på dette link kommer du ind i vores pædagogiske læreplan for vuggestuen.

Ved at trykke på dette link kommer du ind i vores pædagogiske læreplan for børnehaven.